Cenník

S klientmi sa stretávam vo vopred dohodnutom konkrétnom termíne na deň a hodinu.

Moje služby sú od 1. 1. 2021 spoplatnené podľa nasledujúceho cenníka:

Názov Cena
úvodné individuálne stretnutie (50 min) 50 €
individuálna konzultácia a psychoterapia (50 min) 50 €
párová konzultácia a terapia (90 min) 100 €
rodinná konzultácia a terapia (90 min) 100 €
skupinová psychoterapia (90 min) 20 € / 1 účastník
komplexná psychodiagnostika 130 €
špeciálne klinicko - psychologické vyšetrenie 100 €
psychologické vyšetrenie spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní (aj s vystavením posudku) 120 €
vystavenie nálezu na žiadosť fyzickej osoby 10 €
výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť fyzickej osoby 15 €
vystavenie správy v cudzom jazyku na žiadosť fyzickej osoby 40 €

storno poplatok podľa ceny výkonu

cena riešení pre pracovné tímy podľa dohody